Công ty TNHH Sản Việt chuyên phân phối và lắp đặt Camera, Máy tính, Laptop, Máy in, Phần mềm bán hàng.